புதிதாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள்: கிழக்கின் பல பகுதிகள் விடுவிப்பு!

நாட்டின் தனிமைப்படுத்தல் நிலையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது.

சில பகுதிகள் புதிதாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சில பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இன்று காலை 5 மணி முதல்- எஹலியகொட, மொரகல, பூஜாபிட்டி, பமுனுகம, திவனவத்த கிராம சேவகர் பிரிவுகள் இன்று காலை 5 மணி முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, அக்கறைப்பற்று பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட அக்கறைப்பற்று 05 ஆம் மற்றும் 14 ஆம் இலக்க கிராம சேவகர் பிரிவுகளும் நகர அதிகாரத்திற்குட்பட்ட கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளும் தனிமைப்படுத்தலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், அக்கரைப்பற்று 8இன் கீழ் 1, 8இன் கீழ் 3 மற்றும் அக்கரைப்பற்று 9 ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளும் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

பாலமுனை 1, ஒலுவில் 2, அட்டாளைச்சேனை 8 ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளும் தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here