புதிய 20 ரூபா நாணயக்குற்றி!

இலங்கை மத்திய வங்கியின் 70ஆம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு 20 ரூபா நாணயக் குற்றியை வெளியிட்ட முடிவு செய்துள்ளது.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here