14 வயது மாணவன்… 1 வருட டேட்டிங்: கணவன், பிள்ளையை கைவிட்டு ஓடிய 27 வயது ஆசிரியை!

வந்தார். இருவரும் தம்மைப் பற்றி பகிர்ந்து கொண்டனர்.

“அது என்ன டீச்சர்?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here