Tag: 2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: தனுசு ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி செப்டம்பர்...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: விருச்சிகம் ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு– கேது பெயர்ச்சி 2020-இல் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு – கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி செப்டம்பர் 23ஆம்...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: துலாம் ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி செப்டம்பர்...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: கன்னி ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 இல் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: சிம்ம ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி செப்டம்பர்...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: கடக ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 இல் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: ரிஷப ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 இல் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி...

2020 ராகு – கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷ ராசி!

குரு, சனிப் பெயர்ச்சியை தொடர்ந்து மற்றொரு முக்கிய கிரகப் பெயர்ச்சியான ராகு - கேது பெயர்ச்சி 2020 இல் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிகழ உள்ளது. சாயா கிரகங்களான ராகு - கேது திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின்படி...
error: Content is protected !!