Tag: வடலி வெளியீடு

ஈழத்தமிழர்களிற்காக ஒரு பதிப்பகம்!

புகலிடத்தமிழர்கள் மத்தியிலிருந்து ஒரு பதிப்பகம் எவ்வித ஆரவாரமுமின்றி உலகத்தமிழ் இலக்கியத்துக்குப் பெரும் பங்களிப்பு செய்து வருகின்றது. இதற்குக் காரணமான இதன் உரிமையாளரான எழுத்தாளரின் தன்னடக்கம் மதிப்புக்குரியது. எழுத்தாளர் வேறு யாருமல்லர் நமக்கெல்லாம் நன்கு அறிமுகமான...


POPULAR NEWS

HOT NEWS

error: Content is protected !!