23 எம்.பிக்களிற்கு மாதாந்தம் 200,000 ரூபா கொடுப்பனவிற்கு ஜனாதிபதி எதிர்ப்பு!

மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுக்களின் தலைமை பதவியை வகிக்கும் எம்.பிக்களிற்கு 200,000 மாதாந்த கொடுப்பனவு வழங்கும் அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு ஜனாதிபதி கடுமையான எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

நேற்றைய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் உள்ளூராட்சி, மாகாணசபைகள், பொதுநிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்த்தன இந்த அமைச்சரவை பத்திரத்தை சமர்ப்பித்தார்.

எனினும், ஜனாதிபதி இதை கடுமையாக எதிர்த்து நிராகரித்துள்ளார்.

கடந்த மேமாதமும் இதேபோன்ற ஒரு முயற்சியை வஜிர மேற்கொண்டார். எனினும், ஜனாதிபதி அப்போதும் நிராகரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here