அடுத்த வருடத்திற்கான அரச, வங்கி விடுமுறைகள்!

அடுத்த ஆண்டிற்கான அரச, வங்கி விடுமுறை தினங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நேற்று இதற்கான வர்த்தமானி வெளியானது.

அதன்படி, அரச, வங்கி விடுமுறை தினங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட நாட்களின் விபரம் இவை-

January 10 – Friday – Duruthu Full Moon Poya Day
January 15 – Wednesday – Tamil Thai Pongal Day

February 4 -Tuesday – National Day
February 8 -Saturday – Nawam Full Moon Poya Day
February 21 – Friday – Mahasivarathri Day

March 09 – Monday – Medin Full Moon Poya Day

April 7 – Tuesday – Bak Full Moon Poya Day
April 10 – Friday – Good Friday
April 12 – Sunday – Day prior to the Sinhala & Tamil New Year’s Day
April 13 – Monday – Sinhala and Tamil New Year’s Day

May 1 – Friday – May Day
May 7 – Thursday – Vesak Full Moon Poya Day
May 8 – Friday – Day following Vesak Full Moon Poya Day
May 25 – Monday – Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day)

June 5 – Friday – Poson Full Moon Poya Day
July 4 – Saturday – Esala Full Moon Poya Day

August 1 – Saturday – Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day)
August 3 – Monday – Nikini Full Moon Poya Day

September 1 – Tuesday- Binara Full Moon Poya Day

October 1 – Thursday – Adhi-Vap Full Moon Poya Day
October 30 – Friday – Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday)
October 30 – Friday – Vap Full Moon Poya Day

November 14 – Saturday – Deepavali Festival Day
November 29 – Sunday -Ill Full Moon Poya Day

December 25 – Friday – Christmas Day
December 29 – Tuesday – Unduvap Full Moon Poya Day

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here