அரச ஊழியர்களிற்கு ஜூலை மாதத்தில் இருந்து 2,500 ரூபா!

அரச ஊழியர்களிற்கு 2,500 ரூபா மாதாந்த இடைக்கால கொடுப்பனவு வழங்கும் சுற் நிருபம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

திறைசேரியின் அனுமதியுடன், அரச நிர்வாகம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த சுற்று நிருபம், அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் மற்றும் திணக்கள பிரதானிகள், மாகாண பிரதம செயலாளர்களிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்த இந்த கொடுப்பனவு, எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதல் வழங்க எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்தது.

ஜூலை மாதம் 1ம் திகதியிலிருந்து 2,500 ரூபா இடைக்கால கொடுப்பனவு வழங்கப்படும். அதேவேளை, அரச ஊழியர்களின் 7,800 ரூபா வாழ்க்கை செலவு கொடுப்பனவில் எவ்வித மாற்றமுமின்றி வழங்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here