இலங்கை புகையிரத வரலாற்றில் புது அத்தியாயம்!


இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்தின் பாவனைக்காக இந்தியாவில் இருந்து 5 ராங் கார்கள், 10 பிளாட் கார்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை இன்று கொழும்பு துறைமுகத்தை வந்தடைந்தன.

இலங்கை புகையிரத வரலாற்றில் இது புது அத்தியாயம் என, திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

மேம்படுத்தப்பட்ட சரக்கு விநியோக நடவடிக்கைக்கு இவற்றை பயன்படுத்தவுள்ளதாக புகையிரத திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here