ஆணாக மாறினாலும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாமா?

பெண்ணாக இருந்து ஆணாக மாறினாலும் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்ற ஆய்வு முடிவு வெளியாகியுள்ளது.

செயற்கை பாலின மாற்றம் என்பது, ஆண் பெண்ணாகவோ, பெண் ஆணாகவோ மாறுவது ஆகும். பெண்கள் பால்மாற்றம் பெற்று, ஆண்களைப் போன்ற உடலைப் பெறுவதற்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் சுரப்பி சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்நிலையில், டெஸ்டோஸ்டிரோன் சுரப்பியை உடலில் ஏற்றிக் கொள்பவர்களின் கருப்பை ஓராண்டுக்குப் பின்னும் தொடர்ந்து இயங்குவதாக இஸ்ரேலிய ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த ஆய்வின் போது 17 லிலிருந்து 40 வயதுக்கு உட்பட்ட 32 பேரைச் சோதனை செய்துள்ளனர். இந்த சோதனைகளின் முடிவில் டெஸ்டோஸ்டிரோன் சுரப்பி சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்பவர்களின் கருப்பை ஓராண்டுக்குப் பின்னும் இயங்குகிறது என்பது முதல் முறையாக ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலினத்தைப் பெண்ணிலிருந்து ஆணாக மாற்றிக்கொண்டவர்கள் குழந்தை பெற விரும்பினால், அவர்களுக்கு ஆய்வின் முடிவுகள் உறுதுணை அளிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here