நாவற்குழி பாலத்திற்கு அண்மையில் நினைவுச்சுடர்!

நாவற்குழி பாலத்திற்கு அணண்மையில் இன்று நினைவுச்சுடர் ஏற்றப்பட்டது.

தமிழ் தேசிய மாவீரர் பணிச் செயலகத்தின் ஏற்பாட்டில் நினைவுச்சுடர் ஏற்றப்பட்டது.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here