தமிழ் மொழிமூலம் முதலிடம் பெற்ற மாணவி!

ஐந்தாம் தர புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகளின் பிரகாரம் புத்தளம் சாஹிரா ஆரம்ப பாடசாலை மாணவி எம்.ஏ.அதீபத் செய்னா 199 புள்ளிகளைப் பெற்று தமிழ் மொழி மூலம் அகில இலங்கை ரீதியாக முதலாம் இடத்தைப்பெற்றுள்ளார்.

சமூகத்தில் பற்றாக்குறையாக காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன பெண் மகப்பேற்று வைத்திய நிபுணராக உருவாக வேண்டும் என்பதே தனது பிரதான எதிர்கால இலக்கு என்றும் முதலிடம் பெற்றுள்ள மாணவி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வருடம் ஐந்தாம் தர புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்கு இப்பாடசாலையிலிருந்து தோற்றிய 360 மாணவர்களில் 76 மாணவர்கள் சித்தி அடைந்துள்ளனர்.

புத்தளம் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலி சப்ரி ரஹீம் மற்றும் புத்தளம் நகர பிதா கே..ஏ. பாயிஸ் ஆகியோர் குறித்த மாணவியின் வீட்டுக்கு நேரடியாக சென்று தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிதுள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here