பஸ் கட்டணங்களில் மாற்றம் வருகிறது!

அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள கொரோனா பாதுகாப்பு போக்குவரத்துக் கொள்கையின்படி பஸ் கட்டணங்கள் திருத்தப்படும் என்று போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம கூறியுள்ளார்.

இருப்பினும், சாதாரண அமைப்பின் கீழ் இயங்கும் பேருந்துகளுக்கான கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்படாது. அதாவது இருந்து கொண்டும், நின்று கொண்டும் பயணிகள் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படும் பேருந்துகளின் கட்டணத்தில் மாற்றமிருப்பாது.

இருக்கைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் மற்றும் ஒரு இருக்கைக்கு ஒரு பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் பேருந்துகளின் கட்டணத்தில் திருத்தம் செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here