மாணவர்களின் பாடத்திட்டங்களை தொலைக்காட்சி, வானொலிகளில் ஒளிபரப்ப திட்டம்!

தொலைக் கல்வி முறையின் கீழ் அரசு மற்றும் தனியார் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலிகளுடன் இணைந்து பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வித் திட்டங்களை உருவாக்கி ஒளிபரப்ப அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா தொற்றினால் பாடசாலைகளில் கற்பிப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்கள் காரணமாக, தற்போது தொலைக் கல்வி முறை மூலம் ‘ஐ சனல்’  மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் மேலும் விரிவாக்கப்படும்.

பாடசாலைகளை மூன்றாம் தவணைக்கு திட்டமிடப்பட்டபடி தொடங்குவது சாத்தியமில்லாததால், கல்வியைத் தொடர சிறந்த மாற்று முறையாக தொலைக் கல்வி முறை அவசியம் என்று கல்வி அமைச்சு சுட்டிக்காட்டுகிறது.

எனவே, தரம் 3 முதல் 13 ஆம் வகுப்பு வரை சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று ஊடகங்களிலும் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலியில் கல்வித் திட்டங்களை உருவாக்கி ஒளிபரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, தேசிய கல்வி நிறுவனம் மற்றும் அரச கல்வி சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக் கல்வி மேம்பாட்டு அமைச்சு ஆகியவை கூட்டாக இந்த திட்டங்களை அரசு மற்றும் தனியார் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலிகளுடன் இணைந்து ஒளிபரப்பவுள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here