ஊர்காவற்றுறையில் மிதப்பது யாருடைய சடலம்?

யாழ்ப்பாணம், ஊர்காவற்றுறை கடற்பகுதியில் ஆண் ஒருவரின் சடலம் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது.

ஊர்காவற்றுறை இறங்குதுறை அருகே சடலம் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here