சுகாதார நடைமுறை பேணாத கள்ளுத்தவறணைக்கு சீல்: உரிமையாளர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார்!

ஊர்காவற்றுறையில் சுகாதார நடைமுறைகளை மீறி இயங்கிய கள்ளுத்தவறணை மூடப்பட்டுள்ளது. அதன் உரிமையாளர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

ஊர்காவற்றுறை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் 5 வரையான கள்ளுத்தவறணைகள் செயற்பட்டு வரும் நிலையில், அவற்றிற்கு சுகாதார அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

தவறணையில் வைத்து கள் அருந்த முடியாது, விற்பனை மட்டுமே செய்ய முடியும் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதை ஊர்காவற்றுறையிலுள்ள கள்ளுத் தவறணைகள் பின்பற்றின.

ஆனால், ஊர்காவற்றுறை நகரிலுள்ள தவறணையில் இந்த அறிவுறுத்தல் பின்பற்றப்படவில்லை. தவறணையில் வைத்து கள் அருந்த அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று சோதனை மேற்கொண்ட சுகாதார அதிகாரிகள், தவறணையை 14 நாட்களிற்கு மூடியுள்ளனர். அத்துடன் தவறணை உரிமையாளரை 14 நாட்கள் வீட்டில் சுயதனிமைப்படுத்தியுள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here