20வது திருத்தம்- 3ஆம் வாசிப்பு நிறைவேறியது!

20வது திருத்தத்தின் 2ஆம் வாசிப்பு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஆதரவாக 156 வாக்குகளும், எதிராக 65 வாக்குகளும் பதிவாகின.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here