இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சிக்குள் விஸ்பரூபமெடுத்துள்ள யாப்பு குழப்பம்: புதிய யாப்பிற்கு முயற்சி?

யாப்பில் உள்ளது.

அணியினருக்கோ தெரிவிக்கவில்லை.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here