அதிகாரி அடம்; இளம் அரச உத்தியோகத்தரிற்கு கருச்சிதைவு: 19ஆம் திகதி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் சுகயீன விடுமுறை போராட்டம்!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here