இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சியின் ஒழுக்காற்றுகுழு அதிரடி: கே.வி.தவராசா, எம்.ஏ.சுமந்திரனுக்கு கடிதம் அனுப்பியது!

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here