நாடாளுமன்ற பணியாளருக்கு கொரோனா இல்லையாம்!

நாடாளுமன்ற பணியாளர் ஒருவரின் குடும்ப உறுப்பினர் கொரோாவினால் பாதிக்கப்பட்டதாக வெளியாக தகவலில் உண்மையில்லையென நாடாளுமன்ற தொடர்பாடல் அலுவலகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

பணியாளரின் உறவினருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாமென்ற சந்தேகத்தில், ஷான் விஜயலால் டி சில்வா நாடாளுமன்ற சேவைப்பிரினின் அலுவலத்தில் அனுமதிக்கப்பவில்லையென்றும், இதையே சபாநாயகர் அறிவித்தார் என்றும் அந்த அலுவலகம் குறிப்பிட்டது.

எனினும், அந்த செய்தி திரிவடைந்து, நாடாளுமன்ற பணியாளரின் உறவினருக்கு கொரோனா என செய்தி வெளியானதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here