புபுரஸ்ஸ, நிவ்போரஸ்ட் டிவிசனுக்கு செல்ல தடை!

மினுவாங்கொட ஆடைத்தொழிற்சாலையில் பணியாற்றும் இரு பெண்கள், கண்டி மாவட்டத்துக்குட்பட்ட கம்பளை, புபுரஸ்ஸ – மணிக்கட்டி, நிவ்போரஸ்ட் டிவிசனில் உள்ள தமது வீடுகளுக்கு இரு நாட்களுக்கு முன்னர் விடுமுறையில் வந்துள்ளனர்.
இருவரிடமும் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. முடிவு இன்று மாலை வெளிவரும்.

அத்துடன், நிவ்போரஸ்ட் பகுதியில் இருந்து எவரும் வெளியில் செல்வதற்கும், வெளியிடங்களில் இருந்து அப்பிரிவுக்கு வருவதற்கும் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. நிவ்போரஸ்ட் டிவிசனில் சுமார் 28 குடும்பங்கள் வாழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here