விக்னேஸ்வரன் இந்தியாவைப் பற்றிச் சொல்பவை?

அண்மைக்காலமாக இந்தியாவைப் பற்றி விக்னேஸ்வரன் கூறும் கருத்துக்கள்?

  • அவரது அரசியல் அறிவீனத்தை காட்டுகிறது (33%, 8 Votes)
  • காலத்துக்கு ஒவ்வாதவை (25%, 6 Votes)
  • விக்னேஸ்வரன் இந்தியாவின் கைப்பாவையாகி கனகாலம் (25%, 6 Votes)
  • தமிழர்களை திருப்பவும் 80களுக்கு அழைத்துச் செல்ல முயற்சிக்கிறார் (17%, 4 Votes)

Total Voters: 24

Loading ... Loading ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here