நாளை எந்த அரச நிறுவனத்திலும் பொதுமக்கள் சேவை இடம்பெறாது!

நாட்டில் எந்தவொரு அரச நிறுவனத்திலும் நாளை பொதுமக்கள் சேவை முன்னெடுக்கப்பட மாட்டாது.

பொதுநிர்வாக அமைச்சு இதனை அறிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here