ஒக்ரோபர் 9 இரண்டாம் தவணை விடுமுறை!

சகல அரச மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளில் ஒக்ரோபர் 9ஆம் திகதியுடன் இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் நிறைவடைவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

அன்றைய தினம் இரண்டாம் தவணை விடுமுறைகள் ஆரம்பிக்கின்றன.

மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் நவம்பர் 9ஆம் திகதி மீண்டும் ஆரம்பிக்கவுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here