விலங்கு தீவன உற்பத்தி நிறுவனத்திற்குள்ளிருந்து 300 மெட்ரிக் தொன் அரிசி மீட்பு!

ஜா-எல, ஏகல பகுதியிலுள்ள விலங்கு தீவன உற்பத்தி நிறுவனத்தின் களஞ்சியசாலையில் இருந்து, மனித பாவனைக்கு ஏற்ற 300 மெட்ரிக் தொன் அரிசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டள்ளது. இதன் பெறுமதி 25 மில்லியன் ரூபாவாகும்.

வர்த்தக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தனவிடம் கிடைத்த உதவிக்குறிப்பின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபையினர், அந்த நிறுவனத்திற்குள் உள்ள பிற உணவுப் பொருட்கள் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.

அங்கிருந்த அரிசி அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here