20 இலங்கைக்கு ஆபத்தையே கொண்டு வரும்!

20 வது திருத்தம் நாட்டுக்கு ஏற்றதல்ல என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று அத்தனகல்லவில் நடந்த ஒரு நினைவு நிகழ்வுக்குப் பின்னர் ஊடகவியலாளர் மத்தியில் பேசிய முன்னாள் ஜனாதிபதி பண்டாரநாயக்க, 20 வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் நாட்டின் ஜனநாயகத்தை அழிக்கும் ஆபத்தான சட்டமாகும் என்றார்.

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சியின் தற்போதைய தலைமை கட்சியை அழித்துவிட்டது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

தற்போதைய எஸ்.எல்.எஃப்.பி தலைமைக் குழுவில் ஊழல் மற்றும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடாத எந்தவொரு நபரையும் அவர் கவனிக்கவில்லை என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மேலும் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here