தேங்காயின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 70 ரூபா!

தேங்காயின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 70 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here