புதிய 1,000 ரூபா தாள் அறிமுகம்!

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் புதிய ஆயிரம் ரூபா தாள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஆயிரம் ரூபா தாளை மத்திய வங்கியின் ஆளுனர், இன்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் வழங்கினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here