கதிர்காம ஆலயத்தின் புதிய பஸ்நாயக்க நிலமே!

கதிர்காம ஆலயத்தின் புதிய பஸ்நாயக்க நிலமேயாக திஷன் குணசேகர தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here