இன்று முதல் நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்!

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று முதல் புதிய அட்டவணையின் படி அமர்வுகள் இடம்பெறும்.

அதன்படி, இன்று முதல் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் செயல்படும்.

இதேவேளை, ஒன்பதாவது நாடாளுமன்றத்தில் இன்று முதல் முறையாக, அமைச்சர்கள் வாய்மூல வினாக்களிற்கு விடையளிப்பார்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here