ஆவணங்களின்றி அரச காணிகளில் குடியிருப்பவர்களிற்கான அவசர அறிவிப்பு!

ஆவணங்கள் எவையுமின்றி அரச காணிகளை அபிவிருத்தி செய்து அல்லது அவற்றில் குடியிருந்துவரும் மக்களுக்கு அக்காணிகளுக்கான சட்ட ரீதியான ஆவணங்களை வழங்குவது தொடர்பான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக விண்ணப்பிப்பதற்குரிய மாதிரி விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் வழிகாட்டுநெறிகளை உள்ளடக்கிய மேற்படி வர்த்தமானி அறிவித்தல் காணி ஆணையாளர் நாயகத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பங்கள் இம்மாதம் 30ஆம் திகதி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
பயனாளிகளைத் தெரிவுசெய்வதற்கான காணிக் கச்சேரி 2020.11.01 ஆம் திகதியில் இருந்து 2020.11.21ஆம் திகதிக்கிடையில் இயைபுடைய பிரதேசத்தின் பிரதேச செயலாளர் தீர்மானிக்கின்ற திகதியில் நடத்தப்படும் எனவும் குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிரந்தர வீடுகளை நிர்மாணிக்க அரசு நிலங்களைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கும், விவசாயம் அல்லது எந்தவொரு அபிவிருத்தி நோக்கங்களுக்கும் காணியை பயன்படுத்துபவர்கள் இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

ஜனாதிபதியின் அபிவிருத்தி கொள்கை அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த திட்டம் அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்டதாக வர்த்தமானி தெரிவித்துள்ளது.

ஜனாதிபதியின் கொள்கை அறிக்கையின்படி, முதலீட்டு வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும், உள்ளூர் பால் உற்பத்தியை ஊக்குவிப்பதற்கும், உள்ளூர் உணவுப் பயிர்களை வளர்ப்பதற்கும் அரசு நிலங்களை அதன் உகந்த மட்டத்தில் நிர்வகிப்பது அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் சில.

அந்த இலக்கை அடைவதற்கான ஒரு முயற்சியாக, நிலங்களை தெளிவாக வரையறை செய்யவும், முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் அரசு நிலத்தை அபிவிருத்தி செய்த மக்களுக்கு, வெளிப்படையான முறையில் உடனடியாக சட்ட ஆவணங்களை வழங்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டிருந்தது.

சட்டவிரோதமாக அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்த மக்களை முறையாக அடையாளம் கண்டுகொள்வதும், அவர்களின் தகுதியை உறுதி செய்வதும், இதன் மூலம் அவர்களின் உரிமையை உறுதிப்படுத்த அவர்களுக்கு ஒரு சட்ட ஆவணத்தை வழங்குவதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

எனவே, கொழும்பு மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்களைத் தவிர முழு நாட்டிலிருந்தும் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாதிரியின் படி தயாரிக்கப்பட்ட முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை பிரதேச செயலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here