பாராளுமன்ற சுற்றுவட்டத்தில் வெட்டுக்காயத்துடன் சடலம்!

பாராளுமன்ற சுற்றுவட்டத்திற்கு அருகில் சடலமொன்று மீட்கப்பட்டுள்ளது.

சடலத்தில் வெட்டுக்காயங்கள் காணப்படுகின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here