வடமேல்- ஊவா ஆளுனர்கள் பதவிகளை மாற்றிக் கொண்டனர்!

வடமேல் மாகாண ஆளுநர் ஏ.ஜே.எம்.முசம்மில் மற்றும் ஊவா மாகாண ஆளுநர் ராஜா கொல்லுரே ஆகியோர் இன்று பதவிகளை மாற்றிக் கொண்டனர்.

வட மேல் மாகாண ஆளுநர் ஏ.ஜே.முசாம்மில் உவா மாகாண ஆளுநராக பதவியேற்றார். உவா மாகாண ஆளுநர் ராஜா கொல்லூரே வடமேல் மாகாண ஆளுநராக பதவியேற்றார்.

ஜனாதிபதி கோதபய ராஜபக்ஷ முன் இருவரும் பதவியேற்றனர்.

பதவிகளின் மாற்றத்திற்கு ஜனாதிபதியின் ஊடக பிரிவு எந்த காரணங்களையும் வெளியிடவில்லை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here