கேள்விக்கென்னபதில்?

தமிழ் இளைஞர்களின் போதைப்பழக்கம் அதிகரித்திருப்பதற்கு காரணம்?

  • பெற்றோரின் பொறுப்பின்மை (41%, 40 Votes)
  • வெளிநாட்டுக் காசு (36%, 35 Votes)
  • இனவாத அரசு (23%, 22 Votes)

Total Voters: 97

Loading ... Loading ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here