இராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்றார் சுசில்!

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுசில் பிரேமஜயந்த கல்வி சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைதூர கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராக இன்று ஜனாதிபதி முன் பதவியேற்றார்.

முன்னதாக இந்த அமைச்சு விஜேதாச ராஜபக்சவிற்கு வழங்கப்படவிருந்தது. எனினும், அவர் அதை நிராகரித்திருந்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here