மட்டக்களப்பு வாக்களிப்பு விபரம்!

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாராளுமன்றப் பொதுத் தேர்தல் 2020 இற்கான வாக்களிப்பு இன்று பி.ப. 5.00 மணியுடன் நிறைவு பெற்றுள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் கல்குடா தேர்தல் தொகுதியில் 76 வீதமும், மட்டக்களப்புத் தொகுதியில் 78 வீதமும், பட்டிருப்புத் தொகுதியில் 73 வீதமுமாக மாவட்டத்தில் 76.15 வீதமான வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இத்தேர்தலில் 89 ஆயிரத்தி 201 வாக்குகள் கல்குடா தேர்தல் தொகுதியிலும், ஒரு இலட்சத்தி 44 ஆயிரத்தி 864 வாக்குகள் மட்டக்களப்பு தேர்தல் தொகுதியிலும், 68 ஆயிரத்தி 263 வாக்குகள் பட்டிருப்பு தேர்தல் தொகுதியிலுமாக மொத்தம் 3 இலட்சத்தி 2 ஆயிரத்தி 328 வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுதவிர தபால் மூலம் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்ற 12 ஆயிரத்தி 815 வாக்காளர்களில் 97 வீதமான தபால் வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இம்மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 4 இலட்சத்தி 9 ஆயிரத்தி 808 வாக்குகளில் சுமார் 24 சதவீதமான வாக்;குகள் அளிக்கப்படாமலுள்ளது.

மேலும் இன்றய தினத்தில் எவ்விதமான அசம்பாவிதங்களும் இடம்பெறாமல் சுமுகமான வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்தாக மாவட்ட தெரிவத்தாட்சி அலுவலர் தெரிவித்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here