மட்டக்களப்பில் 76 வீத வாக்கு பதிவு!

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இன்று 76 வீத வாக்குப் பதிவு இடம்பெற்றது.

கல்குடா தொகுதியில் 76 வீதமும், மட்டக்களப்பு தொகுதியில் 78 வீதமும், பட்டிருப்பு தொகுதியில் 73 வீதமும் வாக்கு பதிவானது.

மாவட்டத்தில் 76 வீத வாக்கு பதிவானது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here