பேர்பெசுவல் டிரசரிஸ் நிறுவனத்திற்கான தடை நீடிப்பு

மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படுகின்ற பிணைமுறி மோசடியை தொடர்ந்து பேர்பெசுவல் டிரசரிஸ் நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடைமேலும் 6 மாத காலத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று திங்கட்கிழமை அறிவித்ததுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (5) பிற்பகல் 4.30 மணியிலிருந்து குறித்த தடை எதிர்வரும் 6 மாத காலத்திற்கு செல்லுப்படியாகும் வகையில் பிரப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிணைமுறி மோசடியை தொடர்ந்தும் 2016 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் பேர்பெசுவல் டிரசரிஸ் நிறுவனத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டிருந்தது.

பதிவு செய்யப்பட்ட பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் கட்டளைச் சட்டம், திறைச்சேறி முறிகள் சட்டத்தின் கீழ் குறித்த நிறுவனத்திற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here