வெள்ளவத்தை வர்த்தக நிலையத்தில் தீ!

வௌ்ளவத்தை- காலி வீதியில் உள்ள வர்த்தக நிலையம் ஒன்று தீப்பற்றி எரிந்து வருகிறது. தீ அருகிலுள்ள வர்த்தக நிலையங்களிற்கும் பரவியது.

இதனால் காலி வீதியில் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதுடன், தீயை அணைப்பதற்கான பணிகளில் கொழும்பு மாநகர சபையின் தீயணைப்பு படையின் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கொழும்பிற்குள் பிரவேசிக்கும் காலி வீதி, இராமகிருஷ்ண சந்தியிருந்து WA சில்வா மாவத்தை சந்தி வரை மூடப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here