நாளை அரிய சூரிய கிரகணம்: இலங்கையின் எந்தப்பகுதிகளிலிருந்து, எத்தனை மணிக்கு பார்க்கலாம்?

கதிர் மண்டலத் திருப்பு முகம் எனப்படும் அரிய வானியல் நிகழ்வான வருடாந்திர சூரிய கிரகணம் நாளை (21) ஞாயிறன்று நிகழ்கிறது. இந்த ஆண்டில் நடைபெறும் முதல் சூரிய கிரகணம், பூமியின் வடகோளத்தில், நீண்ட நேரப் பகலான நாளை அனல் வட்ட சங்கிராந்தியாக நிகழ்கிறது.

இந்த சூரியகிரகணத்தை, பகுதி கிரகணத்தைக் காணலாம்.

நாளை நிகழவிருக்கும் சூரியகிரகணத்தின் போது, சந்திரனின் வெளிப்புற அளவு சூரியனை விட 1 சதவீதம் சிறியதாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, சூரியன் கடிக்கப்பட்ட அப்பிள் வடிவத்தில் தெரியும். சூரியனின் ஒரு சிறிய பகுதி, சந்திரனின் வட்டால் மறைக்கப்படும். முழு சூரியனையும் சந்திரனால் மறைக்க முடியாததால், சந்திரனைச்சுற்றி சூரிய ஒளியின் பிரகாசமான வட்டம் காணப்படும். இதன் காரணத்தால், இந்த சூரிய கிரகணம் ‘’அனல் வட்டம்’’ எனக் கூறப்படுகிறது.

சூரியனின் 24% பகுதியை சந்திரன் மறைத்த நிலையில் வடக்கு பகுதியிலிருந்த பார்வையிடலாம். சூரியனின் 16% பகுதி மறைக்கப்பட்டதை கொழும்பிலிருப்பவர்கள் பார்க்கலாம்.

இலங்கையிலிருப்பவர்கள் காலை 10.24 மணியிலிருந்து கிரகணத்தை பார்க்கலாம். கிரகணத்தின் உச்சக்கட்டத்தை யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து காலை 11.54 மணிக்கு காணலாம். கொழும்பு மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து காலை 11.51 மணிக்கு கிரகணத்தை பார்க்கலாம்.

இந்த வாய்ப்பை நாம் நழுவவிட்டால், இலங்கையில், அடுத்த சூரிய கிரகணத்துக்கு நாம் 28 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். அடுத்த சூரிய கிரகணத்தை, பகுதி சூரிய கிரகணமாக, இலங்கையில் 2022 ஒக்டோபர் 25 ஆம் திகதி காணலாம்.

சூரியன் மிகப்பிரகாசமானது என்பதால், அதனை வெறும் கண்களால் நேரடியாகப் பார்ப்பது கண்களுக்கும், பார்வைக்கும் பெரும் தீமையை ஏற்படுத்தும். சூரியனைப் பார்ப்பதற்கென தனி வகை காப்புக் கண்ணாடிகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கண்ணாடிகள், சூரிய ஒளியை வடிகட்டி பாதுகாப்பாக சூரியனைக் காண்பதற்கு வழிவகுக்கின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here