மிக நீளமான வாக்குச்சீட்டு யாழுக்கே!

எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலிற்காக அச்சிடப்படும் வாக்குச்சீட்டுக்களில் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்களிற்கான வாக்குச்சீட்டுக்களே மிக நீளமானவையாகும்.

இந்த இரண்டு மாவட்டங்களின் வாக்குச்சீட்டுக்களும் 23 அங்குலம் நீளமானது.

அதேவேளை, மிக அகலாமான வாக்குச்சீட்டுக்கள் கொழும்பு, வன்னி, மட்டக்களப்பு மற்றும் திகாமடுல்ல மாவட்டங்களிற்கானவை. இந்த மாவட்டங்களில் 9 அங்குல அகலமான வாக்குச்சீட்டு அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here