65 தோட்ட தொழிலாளர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்!

அட்டன் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட டிக்கோயா தரவளை தேவாலயத்தில் பிராத்தனையில் ஈடுபட்ட 65 தோட்ட தொழிலாளர்கள் 14 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொவந்தலாவ மற்றும் நோர்வூட் பொலிஸ் பிரிவுகளிற்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தோட்டத் தொழிலாளர்களே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தரவளையிலுள்ள தேவாலயத்தில் கிரமமாக வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததாக அவர்க் தெரிவித்துள்ளனர். சிலர் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த ஆராதனையிலும் கலந்து கொண்டதாக பொதுச்சுகாதார பரிசோதர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here