2,000 வருடங்கள் தொன்மையான பெண்களின் ஒப்பனைப் பெட்டி மீட்பு!


2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெண்கள் பாவித்த ஒப்பனைப் பெட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுதும் விதவிதமான அலங்கார பொருட்களை பெண்கள் பாவித்தது தெரிய வந்துள்ளது.

அண்மையில், சீனாவின் ஹேநான் மாநிலத்தின் லுவொயாங் நகரில் ஒரு கல்லறையில், ஜியூசிச்சிலியன் எனும் ஒரு ஒப்பனைப் பெட்டி கண்டெடுக்கப்பட்டது.

பண்டைகாலத்தில் பெண்கள், ஒப்பனை மற்றும் அலங்காரம் செய்ய பயன்படுத்திய சில பொருட்கள் இதில் இருந்தன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here